Victoria, Australia - Wild Wonders

Koala Napping

Kennett River, Victoria, Australia